網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
甜甜圈與片刻的真理
2008/02/13 07:46:21瀏覽1629|回應6|推薦38 

 

甜甜圈與片刻的真理

The Moment of Truth with Krispy Kreme Doughnuts

 

多聞聖弟子…大苦逼迫…,唯生一受,所謂身受,不生心受

甜甜圈 

(Krispy Kreme Doughnuts)是一般辦公室晚餐前coffee break最歡迎的零食之一,雖然糖分和油超多,但秘書小姐剛買回來熱熱的,總是比power bar,泡麵誘人;多吃好心情,少吃也健康,總是隨人喜歡,本不是一件特別的事,值得多注意;


不過,今天在辦公室裡,同樣的甜甜圈,却很特別的讓我驚鴻一瞥到,平常一閃即逝不自知的意識底層運作:在無意之間,我帶著肌餓感、聞到香味、走進
 break room、靠近桌上半開的甜甜圈盒、一連串動作裡,在所有「好吃的甜甜圈」(摡念)和「Got to have one(意志行動)之前,我「看」到了中性的「看到」(接觸)和「快樂」(樂受)

 足於桌前,我靜靜的看著自己的肌餓感,與猶豫健康不健康、好吃不好吃的摡念形成之前,並再一次的檢視這中性「觸」與「受」的經驗,然後,我感到臉上帶著微 笑,有著一種特別平靜的快樂,一種比真的把甜甜圈放到口中的喜悅與滿足,走出了房間,如常的收起手提電腦,回家吃晚飯; 

這一晚,老婆沒有煮很特別的菜,但每一口飯與菜,在口中都是那麼清楚的香甜。
 

苦受與樂受

這樣的經驗,應該不是常常有的,只因這幾個月,聖誕節,新年期間,工作沒那麼忙,所以自己多花時間用功一點,靜下來看著自己的呼吸進出的變化,心力就比較靈敏些,可以在小事情裡,親自看到自身心理活動的過程;這樣的第一手經驗,是不需要高深理論,就可以理解的,所謂「青青翠竹,盡是法身,鬱鬱黃花,無非般若。」,只看我們心眼能見到多少

生命經驗的真實考察與理解,本不是盲目信仰或非理性的宗教熱誠能解決的問題,而是一種理智與真實經驗結合,然後,為這不甘於只是汲汲營營、苦樂相伴的生命,尋求得真實的出路。

對於這樣的命題,兩千五百年前,佛陀所要傳達的訊息,決不只是一般通俗以為的盲目信心,寄望於來世的「他方淨土」心理寄託;也不像西元二世紀以後,後期傳出經論的繁複,在原始佛教經典裡,如《雜阿含經》(或南傳相應部) [1][2] 就像一部心理學的操作手冊,

 

佛陀一再說明的,就是當一個人能靜下來的時候,會發現,我們一直所以為「苦」「樂」的直覺的概念,其實在一番心力的鍛練後,可以如實親見到一個由中性「觸」與「受」開始的一系列的心路過程,以致最終,身心可以細微的「明白」接受中性的「苦受」與「樂受」,而不立刻加諸其他過去、未來的「概念」再傷害自己:

 

就譬如,在身體被射中第一枝毒箭以後,不再自願中「第二枝箭」[3] ,苦上加苦,乃至達到「身苦心不苦」的境界;一位所謂「開悟」「解脫」的聖者,與一般凡夫的境界,就只是如此差別而已[4]

這些,都是建立於以「人」為本,心理學步驟的自我復健,操作的方法論,與信不信輪迴、存取因果的「黑盒子」、一般上師、一神、多神、菩薩信仰、崇拜與否,或是唸唸什麼咒就可以消災消難的民間信仰,是毫無關係的。

念處

佛陀教導離苦受的心理學的方法論,見諸於原始經論的工具,被稱為「體證涅槃之唯一道路的就是「念處」(Satipatthana),通常是翻成「覺知」、「靜心」、 mindfulnessawareness 等等,但是,梵文、南傳巴利原文其實是「念」(Sati-) + 「處」(patthana),一般人望文生義,各自表述,往往遺失「處」原來應有的內容,而未能傳達佛陀原有整體的觀念方法。

「世間」在佛陀的觀察,只是「身體(器官)」「心理」一連串的識知過程,或稱「五蘊」(5 Aggregates),類似現代心理學的識知學(cognitive science):

  1. (身、form/matter)→ 眼耳鼻舌身五身體器官,和「意根」(綜合感受),可接收外界事物 

  2. (feeling)→ 由器官接「觸」對應的外界後,得到初步的感受:有舒服、不舒服、不關痛癢等。

  3. (perception)→ 自我內建Google 搜尋個人記憶、潛意識概念以「代替」翻譯真實的第一手經驗(往往是失真的)

  1. (mental formation/volition)→ 主觀意志「產生」新的概念、結論

  2. (consciousness)→ 搜尋的資料庫、潛意識等經驗的累積儲存媒介

1.3.過程是真實而客觀的經驗,到了4.就開始「主觀」的加入符號,過去的概念(成見)以影響身、口、意的行為與發動,而5.是一個中性儲存的媒介(梵文 Citta 有積聚意):眼有眼識、耳有耳識、鼻有鼻識等六識。一般沒有練習「念處」的人,只有1.發生然後就是4.快速直覺反射的主觀行動或感受、身心喜怒哀樂、不能作主、全由外界觸發操作,而至不得不苦,不得不樂。所謂「君子役物,小人役於物」,也就是如此。

念處的內容就是對這些對象過程進行客觀的觀察,若是真看的清楚、明白,身心的感受將全然改變;改變對苦樂的反應,這包括[5]:

  1. 身念處→觀察「觸」、出入息、姿勢變化、正知行住坐臥

  2. 受念處→觀察樂受、苦受、不苦不樂受

  3. 心念處→觀察「行」:貪愛、生氣,疑惑感結論的來去不定不久住

  4. (現象)念處→觀察以上五蘊生住異滅、成住壞空的自然律事實

所以「念處」又通稱為「四念處」,其中,「法念處」需要對「四聖諦」[1]有基本的認識,其他身念處、受念處、心念處均只是當下身心的理智中性觀察,當下練習就能影響一個人的生命態度。

完美的接受不完美

根據原始經論,這些由自身出發的觀察方法,練習嫻熟,在心理的「肌肉」增強以後,可以了解「我的快樂」「我的痛苦」是沒有主體存在,而只是一連串五蘊運作的暫態「過程」而已,這起碼能對應生命裡的憂、悲、苦、惱的發生,()生「眼、智、明、覺」「不待時解脫」;不是死後到那裡才能解脫,也不是什麼佛能給予的。因而見到生命的光明面,對生命產生熱誠,不迎不拒、安住感動於「了解當下」的知性。

所以,即使在甜甜圈這樣的小事物裡,一個人也可能有短暫片刻的看到真理:看到為什麼是「無我」,為什麼苦樂的主體、載具的組成,只是暫態。生命如果沒有這樣對真理的親驗,沒有以「覺知正念」的當下起而行 ,以取代沒來由、無明的渴愛、憤怒與怨恨,生命有的,可能就只剩下無明與苦集()的繼續,而見不到光明了。

這一晚,我回到家,進門以後,「看著」自己,仔細的把廚房裡這個朝夕相處的女人,臉上的線條、五官、頭髮再用心「看」了一遍,才發現這個老早被我「概念化」兇巴巴、總是對我碎碎念的老婆,還是跟二十年前、我剛見到她的時候一樣的美麗,讓人心動。

我不自覺的捏一把冷汗;原來,我很可能,到死了都不知道,就會這麼繼續糊理糊塗的,又錯過了另一個可以感激的幸福。

[1] 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%9C%E9%98%BF%E5%90%AB%E7%B6%93

[2] 

菩提比丘(Bhikkhu Bodhi)  八正道”( The Noble Eightfold Path)

http://www.amazon.com/Noble-Eightfold-Path-Way-Suffering/dp/192870607X/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=books&qid=1202775989&sr=8-2

[3] 雜阿含經四七0

彼心、意、識,日夜、時剋,須臾轉變,異生異滅。猶如獼猴遊林樹間,須臾處處,攀捉枝條,放一取一,彼心、意、識亦復如是,異生異滅。
  
多聞聖弟子,於諸緣起善思惟觀察,所謂
緣生樂受覺如實知樂受覺,彼樂觸滅因緣生亦滅,止、清涼、息、沒。
 
受,觸……。觸……。觸……。觸因緣生捨受,捨受覺時如實知捨受覺,彼捨觸滅,彼捨觸因緣生捨受亦滅,止、清涼、息、沒。
  
彼如是思惟:此受觸生、觸樂、觸縛,彼彼觸樂故彼彼受樂,彼彼觸樂滅彼彼受樂亦滅,止、清涼、息、沒。
  
如是多聞聖弟子,於
生厭,於生厭,厭故不樂,不樂故解脫,解脫知見:我生已盡,梵行已立,所作已作,自知不受後有」。

[4]

雜阿含經七三三


  如是我聞:一時,佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時、世尊告諸比丘:「愚癡無聞凡夫,生苦受、樂受,不苦不樂受,多聞聖弟子,亦生苦受、樂受,不苦不樂受。諸比丘!凡夫、聖人,有何差別」?
諸比丘白佛;「世尊是法根,法眼,法依,善哉世尊!唯願廣說,諸比丘聞已,當受奉行」。

佛告諸比丘:「諦聽,善思,當為汝說。諸比丘!
愚癡無聞凡夫,身觸生諸受,增諸苦痛,乃至奪命,愁憂稱怨,啼哭號呼,心生狂亂。當於爾時,增長二受:若
身受,若心受

譬如士夫身被雙毒箭,極生苦痛,愚癡無聞凡夫,亦復如是、增長二受──身受、心受,極生苦痛。所以者何?以彼愚癡無聞凡夫不了知故,於諸五欲生樂受觸,受五欲樂,受五欲樂故,為貪使所使。苦受觸故,則生瞋恚,生瞋恚故,為恚使所使。於此二受,若集(原因)、若滅、若味(作用)、若患、若離不如實知,不如實知故,生不苦不樂受,為癡使所使。為樂受所繫終不離,苦受所繫終不離,不苦不樂受所繫終不離。云何繫?謂為貪、恚、癡所繫,為生老病死、憂悲惱苦所繫。


多聞聖弟子,身觸生苦受,大苦逼迫,乃至奪命,不起憂悲稱怨,啼哭號呼,心亂發狂。當於爾時,唯生一受,所謂身受,不生心受。譬如士夫被一毒箭,不被第二毒箭。當於爾時,唯生一受,所謂身受,不生心受。


為樂受觸,不染欲樂,不染欲樂故,於彼樂受、貪使不使;於苦觸受,不生瞋恚,不生瞋恚故,恚使不使。
於彼二使,集、滅、味、患、離如實知,如實知故,不苦不樂受、癡使不使。
於彼樂受解脫不繫,苦受,不苦不樂受
解脫不繫。於何不繫?謂貪、恚、癡不繫,生老病死、憂悲惱苦不繫」。

爾時、世尊即說偈言:「
多聞於苦、樂,非不受覺知
彼於凡夫人,其實大有間。
樂受不放逸,苦觸不增憂,苦、樂二俱捨,不順亦不違
比丘勤方便,正智不傾動,於此一切受,黠慧能了知
了知諸受故,現法盡諸漏,身死不墮數,永處般涅槃」。

[ 5] 大念處經

http://www.mahabodhi.org/intro/mahasatipatthana.html

http://www.gaya.org.tw/publisher/faya/%E5%BF%B5%E8%99%95%E4%B9%8B%E9%81%93%EF%BC%9B%E3%80%8A%E5%A4%A7%E5%BF%B5%E8%99%95%E7%B6%93%E3%80%8B%E8%AC%9B%E8%A8%98.pdf


( 心情隨筆心靈 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=emptytraveler&aid=1612198

 回應文章

Lilium
等級:7
留言加入好友
初學者
2008/03/19 11:34

我現在仍在觀呼吸的階段

我能了解五蘊是什麼

但要在生活中去觀五蘊對我來說還是不太容易做到的事

以後要多來你這兒爬文修練了!


Empty Traveler (emptytraveler) 於 2008-03-20 05:02 回覆:

「觀呼吸」一向是(特別是南傳禪師如 帕奧 阿姜查)

推薦的最佳修止觀的「所緣」目標(不論初學老參)  Good for you !

保持正念在鼻端(或鼻孔周圍)清楚感覺到息的進出

練習從 過去 未來的胡思亂想拉回現在的呼吸 (一定會更健康)

持續練習經年 心息相依(心亂則息粗 心靜則息深長細)

必然有感呼吸的出入不住 對無常 無我真理相應 而不迎不拒 世間苦難歡樂

因為 有了與佛菩薩結合的智慧 一個人不覺得孤獨 而能敏銳感受到別人

跟自己一樣 都有「苦受」或可讓我們更寬容 放過自己 不自責

而讓無法著力的往事 由其業力因果律 自然作用 「無卦礙故 無有恐懼」

共勉


Catlike Cathy(文字遇)
等級:8
留言加入好友
遇事不得不苦,不得不樂~
2008/03/07 07:30

真是說中了普通人的行為反應模式..

以前我來看文,

總對您文中詳析的佛法概念感到一知半解,

今日一文用淺顯的生活感受為例,

讀完好像比較懂了。

原來透過深層佛法,

可以自在地改變日常作息,

心靈苦樂更可以藉以自我調整,

(如餓著肚子沒吃甜甜圈卻不感到勉強與痛苦..)

真是美好的境界呢!

非常謝謝您的好文~
Sharing life,sharing smile!

Catlike Cathy(文字遇)
Empty Traveler (emptytraveler) 於 2008-03-07 13:12 回覆:

感謝您的分享 很高興您能享受閱讀此文 :

佛法裡有哲學思考層次 有心理學(復健認知)方法論

也有應付一般宗教寄託需求的部分

可說非常豐富 曾試過簡化的哲學內涵(如般若、中觀系統)簡介

今後應會繼續嘗試 如此文一般簡化的

心理認知方法 讀書或禪修心得分享等級:
留言加入好友
提議
2008/03/03 15:47

對了

可以跟您推薦我修法的團體

可上網查<福智文教基金會>

是屬於藏傳佛教

修習宗喀巴大師的<菩提道次第廣論>

內涵及思維模式

跟您現在所修學的理路很相近

也許您也可以參考看看


Empty Traveler (emptytraveler) 於 2008-03-05 04:02 回覆:

謝謝等級:
留言加入好友
實修
2008/03/03 15:40

阿米看到

法在您身上受用無窮锕

這才是真正的實修锕SF小女人
等級:7
留言加入好友
感人
2008/02/15 13:00
看著」自己,仔細的把廚房裡這個朝夕相處的女人,臉上的線條、五官、頭髮再用心「看」了一遍,才發現這個老早被我「概念化」兇巴巴、總是對我碎碎念的老婆,還是跟二十年前、我剛見到她的時候一樣的美麗,讓人心動。我不自覺的捏一把冷汗;原來,我很可能,到死了都不知道,就會這麼繼續胡理糊塗的,又錯過了另一個可以感激的幸福

這一段,太感人了啦!瓜媽嫁了個天底下最好的老公之一。等級:
留言加入好友
洞悉
2008/02/13 09:47

甜甜圈只讓我想到這句:樂觀的人看到甜甜圈 , 悲觀的人看到洞

但你不只看到甜甜圈 , 還洞悉得如此透徹

Empty Traveler (emptytraveler) 於 2008-02-14 02:25 回覆:

慚愧 慚愧 尚未完全"洞悉"也

僅僅取百川之中受用的一味分享:

"兩邊" (樂觀和悲觀) 是真裡的一部分表象

我更喜歡佛陀的"中道" (不是半屈半就的中間鄉愿妥協; 而是優美的"緣起相對論")

提醒我們可以超越這"暫態" "現象" 假名相待兩邊 ("宛然有 畢竟空")

而有一個安心之所;

情感上 身同體受 人們的樂觀與悲觀

理性上 眼智明覺 去觸證那紛擾中的平靜 超越相待

兩者平衡 不憂不懼 心安理得於當下 是不是很棒?